Kỹ sư Phan Thái Dương

01/09/2019   |   admin

SENIOR SYSTEM ENGINEER  – WIDE AG

Chứng chỉ quốc tế

  • Cisco CCNP
  • IBM Certified Specialist
  • Cisco Collaboration Specialist
  • Cisco Contact Center Specialist
  • Cisco Spark Ambassador
  • Sophos Certified Engineer
  • Sophos Security SME Architect
  • Sonicwall Security Administrator

Bình luận

Tin khác

Tư vấn

0918 633 782

Loading
Sắp khai giảng
Facebook

Giảng viên của BHK Training Center