Thạc sĩ Vũ Đức Lý

23/12/2017   |   tran van dao

Nghiên cứu sinh (NCS) chuyên sâu về An ninh thông tin (ANTT) tại Đại học Trento (Ý).

Tốt nghiệp xuất sắc chương trình Thạc sỹ  ANTT tại Đại học Hongik (Hàn quốc) chuyên đề về Malware

https://www.facebook.com/vuly16

Bình luận

Tin khác

Tư vấn

0918 633 782

Loading
Sắp khai giảng
Facebook

Giảng viên của BHK Training Center